ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၄) အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၆