တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ သမိုင်းဖြစ်စဉ်

တရားလွှတ်‌တော်ရှေ့နေများကောင်စီကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ အိန္ဒိယအက်ဥပဒေအမှတ် ၃၈ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး၁၉၂၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်ခဲ့ပါသည်။ မူလတရား လွှတ်‌တော်ရှေ့နေများကောင်စီအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ ရှေ့နေချုပ် (၁) ဦး၊ တရားရုံးချုပ်က အမည် စာရင်းတင်သွင်းသည့် တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး ၂ ဦးထက်မပိုသော ပုဂ္ဂိုလ် ၄ ဦး၊ တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ၁၀ ဦး စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးတွင် ရှေ့နေချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ၁၀ ဦးအနက်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ ကျန် (၁၃) ဦးက (အဖွဲ့ဝင်များ) ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့၌ ရုံးစိုက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၂၂/၈၉ ဖြင့် တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေများကောင်စီအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ရှေ့နေချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်က ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားသူကြီးချုပ်က အမည် စာရင်းတင်သွင်းသည့် တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး (၁) ဦး (အဖွဲ့ဝင်)၊ တရားရုံးချုပ်မှ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ၆ ဦး (အဖွဲ့ဝင်များ) နှင့် တရားရုံးချုပ်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အတွင်း‌ရေးမှူး) စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးဖြင့် ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ၉-၁၀-၁၉၈၉ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅/၈၉ အရ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၁ ဖြင့် တရား လွှတ်‌တော်ရှေ့နေများကောင်စီအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေလုပ်သက် ၁၅ နှစ်ပြည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ၁၁ ဦး၊ အဆိုပါ ၁၁ ဦးမှ (၁) ဦးက (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) နှင့် (၁) ဦးက (အတွင်းရေးမှူး)၊ ကျန်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ၉ ဦးက (အဖွဲ့ဝင်များ)၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးက အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီး (၂) ဦးက (အဖွဲ့ဝင်များ)၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်က (အဖွဲ့ဝင်) စုစုပေါင်း ၁၅ ဦးဖြင့် တရားလွှတ်‌တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ ၂၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂၀၂၀ အရ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရုံးစိုက်ရာနေရာကို နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ အရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက တရားလွှတ်‌တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ ကောင်စီရုံးခန်းကို ၂၂-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်ရုံးထိုင်ခဲ့ပြီး ၂၃-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်အားကစားလေ့ကျင့်ရေးခန်း၊ CLUSTER – 1, တိုက်အမှတ် (၆) တွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီရုံးကို ဖွင့်လှစ် ရုံးထိုင်ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် – ၆၁/၂၀၂၁ အရ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီတွင် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး တစ်ဦးက (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယရှေ့နေချုပ်က (အဖွဲ့ဝင်)၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းသောတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေသုံးဦး (အဖွဲ့ဝင်များ)၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းသောတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေသုံးဦး (အဖွဲ့ဝင်များ)၊ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က (အတွင်းရေးမှူး) စုစုပေါင်း ၁၁ ဦးဖြင့် တရားလွှတ်‌တော်‌ရှေ့နေများကောင်စီ၏ ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇/၂၀၂၁ အရ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိ မြို့နယ်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်အားကစားလေ့ကျင့်ရေးခန်း၊ CLUSTER–1, တိုက်အမှတ် (၆) တွင် ဆက်လက်ရုံးထိုင်ခဲ့ပါသည်။