ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

၁။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ပါဌာနခွဲ(၅)ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-

(က) ကြီးကြပ်စီမံရေးဌာနခွဲ
(ခ) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ
(ဂ) လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနခွဲ
(ဃ) ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးဌာနခွဲ
(င) ဥပဒေသုတေသနဌာနခွဲ

၂။ ကြီးကြပ်စီမံရေးဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများနှင့် မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ၏ အသုံးစရိတ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းပြုစုရေးဆွဲခြင်းနှင့် အချိန်မီတင်ပြတောင်းခံခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများနှင့် မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများသို့ ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊ထပ်မံ တောင်းခံ/ခွင့်ပြုရရှိသော ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊
(ဂ) ခွဲဝေပေးသည့် အသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲရန် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေး နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အသုံးစရိတ်ပြေစာများ၊ ပေးချေရမည့် ချက်လက်မှတ်များအား စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများမှ အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လစာငွေများ၊ နေ့စားလုပ်အားခများကို အချိန်မီ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဦးစီးအရာရှိနှင့် အထက်အရာထမ်းများ၏လစာငွေအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ ATM Card ရရှိ နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(င) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော (အမြဲတမ်း) ဝန်ထမ်းများအတွက် နှစ်စဉ်ခွင့်ပြုသောဝတ်စုံစရိတ်ငွေများ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အစိုးရဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ပြင်ပတွင်နေထိုင်ကြသည့် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အိမ်ငှားစရိတ်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ဦးစီးဌာန / ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ပေးပို့လာသော (၃)လပတ် အသုံးစရိတ်စာရင်းများကို စုစည်းပြုစု၍ ငွေသားစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးပို့နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) အခြေခံစာရင်းပြုဌာနများသို့ ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်များ ( Drawing Limit ) များ ခွင့်ပြုပေးရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) ခွင့်ပြုသောဘဏ္ဍာငွေအရ ငွေကြေးသုံးစွဲရာတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ငွေစာရင်း ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှ အခြားငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲ ခွင့်ပြုရန် အဆင်ဆင့် စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
(ဈ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများနှင့် မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ၏ လစဉ်ငွေစာရင်းလချုပ်များ အချိန်မီပေးပို့ခြင်း ရှိ မရှိ တို့ကို စိစစ်ခြင်း၊
(ည) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများနှင့် မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ၏ မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး ချေးငွေများကို စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
(ဋ) ပြည်ပသို့သွားရောက်ခဲ့သည့် အရာရှိများ၏ ခွင့်ပြုနိုင်ငံခြားသုံးငွေများ သုံးစွဲမှုများကို စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
(ဌ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများနှင့် မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ၏ နယ်လှည့်၊ နယ်ပြောင်းခရီးစရိတ် တောင်းခံငွေများအား ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရန်စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
(ဍ) သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပိုလျှံငွေများကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချိန်မီ ပြန်လည်အပ်နှံရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဎ) ဌာနတွင်းသင်တန်းများတွင် ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း၊
(ဏ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယရှေ့နေချုပ်နှင့် ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့မှ တာဝန်ပေးအပ်သော ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆက်စပ်သော ဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုများအား လွယ်ကူစွာနှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဂ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သည့် မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစားပေး ‌ဆောင်ရွက်သင့်သော လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဃ) သီးသန့်ရေးဆွဲထားသော Employee Bio Database Management Software ကို အသုံးပြု၍ ဥပဒေအရာရှိများ / စီမံအရာရှိများ၏ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြည့်သွင်းခြင်း။
(င) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန website (www.mola.gov.mm) တွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အကြောင်းအရာများ၊ အစည်းအဝေး၊ အခမ်းအနား ကျင်းပသည့် သတင်းများ လွှင့်တင်ခြင်း။
(စ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင်း network ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
(ဆ) ရုံးကိုယ်စားပြု e-mail ဖြင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဇ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် သင်တန်းပို့ချ ခြင်း။
(စျ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ကိစ္စရပ်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်‌ ‌ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ည) ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ ပေးပို့လာသည့် နေ့စဉ်ထွက်စာ လချုပ်စာရင်းများ ၏ Data များကို Server တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်းခြင်း။

၄။ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ရွေးချယ်ခန့်ထားပြီးသော အစမ်းခန့်ဥပဒေအရာရှိအသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအသစ်များ အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်သို့ သင်တန်း တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်း များသို့ စေလွှတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများအတွက် ပြက္ခဒိန်နှစ် အလိုက်သင်တန်းပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် သင်တန်းစီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း၊ သင်တန်း အချိန်ဇယားများပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊
(ဃ) ဥပဒေအရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်းတိုးမြှင့်စေရန်သင်တန်းများ၊ မွမ်းမံ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(င) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ ပိုမိုထိရောက် အောင်မြင်စေရန် သင်တန်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဥပဒေပညာသင်တန်းကျောင်း (Legal Advocacy Center) ၏ ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေပညာသင်တန်းကျောင်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီတို့၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့်အစည်းအဝေးများ၊ လေ့လာရေးခရီးစဉ်များသို့ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်နိုင်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(ဇ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများနှင့် အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများတွင် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ပို့ချနိုင်ရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မှတ်တမ်းများ စနစ်တကျပြုစုရေးဆွဲထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ည) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်သူများ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဋ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

၅။ ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
( ခ ) ဥပဒေစာအုပ်စာတမ်းများပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊
( ဂ ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီကထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာတမ်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် စာရင်းပြုစုထိန်းသိမ်း ခြင်း၊
(ဃ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( င ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို စီမံကြီးကြပ်ခြင်း။

၆။ ဥပဒေသုတေသနဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေသုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့များက ဥပဒေသုတေသနစာတမ်းများ ရေးသားပြုစုရာတွင် လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေသုတေသနလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊
(ဃ) ဥပဒေသုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် မှတ်တမ်း ရေး သားပြုစုခြင်း၊
(င) သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းပြုစု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊