ပညာတော်သင်ဆု

scholar

ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် 26.1.2024-1Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၄ ရက် 28.4.2023Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၂၄ ရက် 24.3.2023Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် 15.3.2023-1Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် 15.3.2023Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်   14.3.20231Download
Read More
1 2 3 11