ပညာတော်သင်ဆု

scholar

ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၄ ရက် 28.4.2023Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၂၄ ရက် 24.3.2023Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် 15.3.2023-1Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် 15.3.2023Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်   14.3.20231Download
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက် 17.2.2023Download
Read More
1 2 3 11