ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် WAF (WEB Application Firewall) နှင့် HPE Prollant Server တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော် ၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်