တင်ဒါ

Post Image

Projector (၁)လုံးနှင့် Motorized Screen (၁)ခု တင်သွင်းခြင်းနှင့် တပ်ဆင်းခြင်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် 28.9.2023Download
Read More
Post Image

စီမံရေးရာအမှာစာ ညွှန်ကြားချက်နှင့် ညွှန်ကြားလွှာများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ) စာအုပ် ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအတွက် စျေးနှုန်းများတင်သွင်းရန်ကိစ္စ

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် 27.9.2023Download
Read More
Post Image

2021 Myanmar Laws စာအုပ် (ပထမအကြိမ်) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအတွက် စျေးနှုန်းများတင်သွင်းရန်ခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် tenderDownload
Read More
Post Image

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် WAF (WEB Application Firewall) နှင့် HPE Prollant Server တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော် ၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် mlisDownload
Read More
Post Image

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြက္ခဒိန် ရိုက်နှိပ်ရန်နှင့် ဖြန့်ချီရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၄ ရက် Calendar-1Download
Read More
Post Image

ဥပ‌ဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁) စာအုပ် ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအတွက် စျေးနှုန်းများတင်သွင်းရန်ခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၇ ရက် Tender-1Download
Read More
1 2 3 4 5 15