တင်ဒါ

Post Image

ဒိုင်ယာရီတင်သွင်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် 17.7.2023၂Download
Read More
Post Image

ပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁၇ ရက် 17.7.20231Download
Read More
Post Image

300 KVA မီးစက် Auto Trunking System ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁၇ ရက် 17.7.2023Download
Read More
Post Image

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ ဒိုင်ယာရီနှင့် မှတ်စုစာအုပ် တင်သွင်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် bar-counclDownload
Read More
Post Image

300 KVA မီးစက် Auto Trunking System ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်‌တော်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် 28.6.2023Download
Read More
Post Image

ပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၈ ရက် 28.6.2023_0001-1Download
Read More
1 2 3 4 5 14