ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁) စာအုပ်ထုတ်ဝေရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဥပဒေပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တစ်ရပ်ဖြစ်စေရန်နှင့် ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများ လွယ်ကူစွာလေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြုစု၍ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။