စာအုပ်ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်သည့် စာအုပ်များ

Post Image

ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၁)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၁) တွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါး (၁၁) ပုဒ် စုစည်းဖော်ပြထားပြီး ဥပဒေပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသူများအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တစ်ရပ်ဖြစ်ရန်နှင့် ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများ လွယ်ကူစွာလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြုစုထားပါသည်။ စာအုပ်ကို...
Read More
Post Image

နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အမိန့်များ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သောအမိန့်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်း များမှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်တို့ကို စုစည်း၍ ဥပဒေရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အမိန့်များစာအုပ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါ...
Read More
Post Image

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဥပဒေများစာအုပ်တွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများအပါအဝင် ဥပဒေ (၆၃) ခု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး တစ်အုပ်လျှင် ၈၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့်...
Read More
Post Image

2019 Myanmar Laws

2019 Myanmar Laws စာအုပ်ကို ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဠာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၁၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Read More
Post Image

ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ် (၂)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ် (၂) တွင် ပြည်တွင်းဥပဒေများအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါး များကို မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့် စုံလင်စွာဖော်ပြထားပါသည်။၂၀၂၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေထားပါသည်။စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၃၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့်...
Read More
Post Image

ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်မှ အုပ်ထိန်းသူနှင့် အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက် ဥပဒေ (THE GUARDIANS AND WARDS ACT) ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၁)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်မှ အုပ်ထိန်းသူနှင့် အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက် ဥပဒေ (THE GUARDIANS AND WARDS ACT) ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၁) ကို မူလအင်္ဂလိပ်စာမူနှင့် ယှဉ်တွဲဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆို၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါ...
Read More
1 2 3 4 5