စာအုပ်ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်သည့် စာအုပ်များ

Post Image

ရာဇသတ်ကြီးစာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ရာဇသတ်ကြီးစာအုပ် ကို ယခုပြင်ဆင်ထားသည့် ဈေးနှုန်းအသစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ website တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ရာဇသတ်ကြီး စာအုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ Link...
Read More
Post Image

ရာဇသတ်ကြီး စာအုပ်ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ရာဇသတ်ကြီးစာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ရာဇသတ်ကြီး စာအုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Read More
Post Image

အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဥပဒေဝေါဟာရအဘိဓာန် စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဥပဒေဝေါဟာရအဘိဓာန် စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဥပဒေဝေါဟာရအဘိဓာန် စာအုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ Link...
Read More
Post Image

ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၁) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၁)  စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၁)  စာအုပ်ကို...
Read More
Post Image

ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၂)၊ အမှတ်(၂) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၂)၊ အမှတ်(၂)  စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၂)၊ အမှတ်(၂)  စာအုပ်ကို...
Read More
Post Image

နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ နည်းဥပဒေ၊...
Read More
1 2