ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၂) စာအုပ်

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ထုတ်ဝေသည့် ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၂) စာအုပ်တွင် ပြည်တွင်းဥပဒေများအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်  မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့် ရေးသားထားကြသည့် ဥပဒေပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်ပါး ၁၁ ပုဒ် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

စာအုပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ တွင် ထုတ်ဝေထားပါသည်။

စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၆၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နည်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။