ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ) စာအုပ်

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ  ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ) စာအုပ်ကို ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ မှတ်စုများအဖြစ် ထုတ်နုတ်၍ ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေရန် ပြုစု ထုတ်ဝေထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဤစာအုပ်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေထားပါသည်။

စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၁၂၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နည်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။