စာအုပ်ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်သည့် စာအုပ်များ

Post Image

ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၁) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၁)  စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၁)  စာအုပ်ကို...
Read More
Post Image

ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၂)၊ အမှတ်(၂) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၂)၊ အမှတ်(၂)  စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ဥပဒေဂျာနယ် အတွဲ(၁၂)၊ အမှတ်(၂)  စာအုပ်ကို...
Read More
Post Image

နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်) စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ နည်းဥပဒေ၊...
Read More
Post Image

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဥပဒေများ စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဥပဒေများ စာအုပ် ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဥပဒေများကို အောက်ဖော်ပြပါ...
Read More
Post Image

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နည်းဥပဒေများ၊ ၂၀၁၈ Myanmar Law နှင့် ဥပဒေဂျာနယ် ၁၂/၁ တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နည်းဥပဒေ၊ ၂၀၁၈ Myanmar Law နှင့် ဥပဒေဂျာနယ် ၁၂/၁ တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း...
Read More
1 3 4 5