ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၄) ရာထူး အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း

နေပြည်‌တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်