စတုတ္ထအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ထားဝယ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်

၁၆.၃.၂၀၂၄ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီအချိန် တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ် ဦးအုန်းသန်းက စတုတ္ထအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များကို ထပ်ဆင့်မှာကြားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။

(သတင်းစဉ်)