ပြည်သူ့စစ်မှု ထမ်းဥပဒေအကြောင်းသိကောင်းစရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြား

ပြည်သူ့စစ်မှု ထမ်းဥပဒေအကြောင်းသိကောင်းစရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြား

ဥပဒေရေးရာအင်္ဂလိပ်စာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ဥပဒေရေးရာအင်္ဂလိပ်စာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

စတုတ္ထအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

စတုတ္ထအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မြေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေကြည့်ရှု

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မြေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေကြည့်ရှု

ဘုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်

ဘုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်

မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများလက်စွဲစာအုပ် မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများလက်စွဲစာအုပ် မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်

မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်