ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၄)ရာထူး အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၃ ရက်