ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲသို့တက်ရောက်လှူဒါန်း

ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲသို့တက်ရောက်လှူဒါန်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိနှင့်  ခရိုင်/ မြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိနှင့် ခရိုင်/ မြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

ဇီးကုန်းမြို့နယ် ဥပဒေရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအဆောက်အအုံသစ် ဖွင့်လှစ်

ဇီးကုန်းမြို့နယ် ဥပဒေရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအဆောက်အအုံသစ် ဖွင့်လှစ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥပေဒချုပ် သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ ဥပဒေရုံးများ စစ်ဆေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥပေဒချုပ် သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ ဥပဒေရုံးများ စစ်ဆေး